Snarvei til hovedinnholdet
Elfa-Oppbevaringsrapporten-2018-GRAFIKK

Elfas oppbevaringsrapport 2018/19

De overflødige plaggene i garderoben er de nordiske husholdningenes største oppbevaringsbekymring, viser den nyeste Oppbevaringsrapporten vår, der vi har spurt i overkant av 4000 personer i nordiske land om oppbevaring. Samtidig viser rapporten at mange ønsker å ta tak i utfordringene sine, og de gir dessuten hint om hva som virker å være de ultimate forutsetningene for faktisk å gjøre det. Blant annet virker tid alene, dårlig vær og bra musikk å fungere som katalysatorer for å ta tak i oppbevaringen.

– Vi ser en tydelig forbindelse mellom oppbevaringsutfordringer og menneskers overflod av klær og ting, og det kan ikke selv den beste oppbevaringsløsningen i verden råde bot på. Det første skrittet mot smart oppbevaring er et bevisst forbruk og hverdagsrutiner for å rydde opp og gjenvinne, sier Hilde Børresen Istre, oppbevaringsekspert i Elfa Norge.

For fjerde år på rad utgir Elfa «Oppbevaringsrapporten», som undersøker vaner, holdninger og følelser knyttet til oppbevaring i hjemmet. Undersøkelsen, gjennomført av YouGov på oppdrag fra Elfa, omfatter 4 040 personer som bor i Norden, deriblant 1010 nordmenn.

Av resultatet fremgår det at så mange som åtte av ti nordmenn (80 %) anser at de har unødvendig mye klær og ting hjemme, og over halvparten (54 %) anser at de har mer klær og ting enn de har plass til.

Samtidig viser undersøkelsen at klær og sko som ikke brukes, er en utbredt oppbevaringsbekymring. Garderoben er den delen av hjemmet som anses som vanskeligst å få orden på. Åtte av ti nordmenn (80 %) sliter med oppbevaringsutfordringer her, og det som fører til flest bekymringer, er klær som ikke brukes, etterfulgt av klær som brukes.

Les mer om «The Floordrobe» og hvordan du blir kvitt den her

Yttergangen og kjøkkenet havner på henholdsvis andre og tredje plass på listen over problematiske oppbevaringsområder. I yttergangen (77%) er det skoene som er opphavet til flest bekymringer, og på kjøkkenet (75%) er det først og fremst kjøkkenmaskiner og -utstyr som anses som problematisk.

Elfa-Oppbevaringsrapporten-2018 - For mange ting

Kvinner blir mest stresset av rotet

For mange nordmenn er oppbevaring, eller kanskje snarere manglende oppbevaring, forbundet med negative følelser. Nesten én av fire (23 %) føler seg frustrert, og nesten én av fem (16 %) blir stresset av å tenke på oppbevaring i eget hjem. Samtidig oppgir mer enn én av tre (35 %) at de føler seg fornøyd, og i overkant av en tiendel (12%) blir til og med glade av å tenke på oppbevaringen sin.

Innstillingen avhenger imidlertid av kjønn. Frustrasjon og stress er betydelig vanligere blant kvinner enn blant menn. Negative følelser er også vanligere blant personer med barn i husholdningen.

Slik holder du orden med barn i huset

Mange utsetter ryddingen

De fleste nordboerne ønsker å ta tak i oppbevaringsutfordringene sine, men tanken på å lage orden hjemme forblir ofte en tanke. Åtte av ti (80 %) har tenkt at de skal ta tak i problemene uten at de fullfører planene sine. For nesten én av to (46 %) skjer dette minst én gang i måneden, og for tre av ti (29 %) skjer det minst én gang i uken.

De vanligste hindrene mot å ta tak i oppbevaringen er mangel på inspirasjon og energi, i tillegg til opplevelsen av at oppbevaringsløsningene som finnes i hjemmet, ikke er gode nok, noe som 24 % viser til.

Når nordmenn velger å sette i gang med oppbevaringsprosjekter, er det først og fremst på grunn av frustrasjon over for mange ting, og over at man ikke har oversikt over eiendelene sine.

Det å kunne vise frem et velorganisert hjem for andre, er en drivkraft for å ta tak i hjemmets oppbevaring. I overkant av fire av ti (42 %) mener at sannsynligheten for at de skal komme i gang med et oppbevaringsprosjekt, øker når de venter gjester.

Gevinstene med bedre oppbevaring anses fremfor alt å være bedre orden, og at det blir lettere å finne tingene sine. Mange tror også at de vil trives bedre og kjenne seg mer harmoniske hjemme hvis saker og klær ble oppbevart bedre og var bedre organisert.

Å ha fri – i form av helg eller ferie – er en av de forutsetningene som anses å være viktigst når nordmenn skal komme i gang med oppbevaringsprosjekter. Dårlig vær, godt humør og å være alene hjemme er andre omstendigheter som gjør det lettere. Popmusikk i bakgrunnen er også til hjelp, mener mange. Høsten er den av årstidene som anses mest egnet for oppbevaringsprosjekter.

Elfa-Oppbevaringsrapporten-2018-Motivasjonsfaktorer

TOPPLISTE NORGE: De vanligste oppbevaringsproblemene*

1. GARDEROBEN 80%

1. Klær jeg ikke bruker

2. Klær jeg bruker

2. GANGEN 77%

1. Sko jeg bruker

2. Sko jeg ikke bruker

3. KJØKKENET 75%

1. Kjøkkenmaskiner

2. Kildesortering

4. STUA

1. Småting

2. Tekno-dingser

5. SOVEROMMET

1. Brukte, men nesten rene klær

2. Rene klær

(* Blant de rom der flest opplever oppbevaringsproblemer + de kategorier i disse rommene som anses mest problematiske).

TOPPLISTE NORGE: Omstendigheter som gir nordmenn motivasjon til å ta tak i oppbevaringsproblemene

1. Godt humør 33%

2. Dårlig vær 33%

3. Hjemme alene 32%

4. Musikk i bakgrunnen 32%

5. Flere som hjelper til 21%

TOPPLISTE NORGE: Bakgrunnsmusikk som passer best til ryddeprosjekter

1. Pop 36%

2. Rock 18%

3. Country 8%

Elfa-Oppbevaringsrapporten-2018-Garderoben

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen omfatter til samen 4 040 respondenter fra Sverige (1012), Danmark (1007), Finland (1011) og Norge (1010), alle over 18 år, et nasjonalt representativt utvalg på bakgrunn av kjønn, alder og region. Den ble gjennomført i august 2018 via YouGovs nettpanel på oppdrag fra Elfa.

Bli med i samtalen!

Det er ingen kommentarer til denne saken